Mysterious
Man”

(bearman
music) 3,5

Anders Bodin
er nok ikke så mystisk som tittelen her skulle indikere. Resepten er lett
dechiffrerbar; streit rett-fram bluesrock uten altfor mange dikkedarer. Greit
nok. I det hele tatt er dette denne skivas mantra – alt er ’greit nok’, fra lyd
til framførelse til låter til variasjon og så videre. Nært, men dog ei nokon
skigard.

(Wilfred
Fruke)